Tvangsfjernelse, hvad er mine rettigheder?

Tvangsfjernelse advokater

Tvangsfjernelser er desværre i mange tilfælde en nødvendig indgriben i privatlivet. Hvis kommunen finder grundlag for, at et barn ikke trives og lever i et direkte skadeligt miljø kan det betyde at man må foretage en tvangsfjernelse af barnet. Dette er i teorien et godt tiltag, da alle børn har ret til en tryg og god barndom. Men har kommunen altid ret?

Der kan være mange grunde til, at en sag om tvangsfjernelse bliver anmeldt til de sociale myndigheder. I nogle tilfælde kan der være tale om misforståelser, forældede informationer eller isolerede hændelser.

Oftest ser man alkohol, stofmisbrug, vold og psykisk sygdom som de mest hyppige årsager ved tvangsfjernelser. Hvis en forælder f.eks. er under behandling for sin sygdom, og i bedring, kan der måske være løsninger som er bedre for barnet og som kan skåne barnet for yderligere skade.

Gratis advokatbistand ved sager om tvangsfjernelse

Alle har ret til at få advokatbistand, især i en så sårbar situation som et kommunal indgreb i privatlivet, hvor et familiemedlem bliver taget fra dig. Den psykiske reaktion i sådan en situation, er selvfølgelig kraftig og utroligt svær at håndtere for både børn og forældre.

Mange mennesker føler sig magtesløse og befinder sig pludselig i en jungle af regler, rettigheder, dokumenter og med stærke følelser på spil. På www.tvangsfjernelse-advokater.dk kan du finde advokater specialiserede i netop tvangsfjernelser.

Advokatbistanden er gratis og eksisterer udelukkende for at hjælpe forældre og børn i sårbare situationer. Det er en kæmpe aflastning og advokaterne kender jeres rettigheder og er parate til at kæmpe til det sidste for at sikre, at familien bliver sammen.

Advokater der udelukkende kæmper for dine interesser

Ved en tvangsfjernelse er det altså vigtigt at du kontakter en advokat så hurtigt som muligt i processen, jo før jo bedre. Advokaterne varetager udelukkende dine interesser og er en enorm hjælp til at håndtere de mange uoverskuelige regler omkring tvangsfjernelse af børn.

Jeres sag vil blive gennemgået yderst omhyggeligt, og advokaterne sørger for at alle eventuelle sagsbehandlingsfejl, manglende materialer, begrundelser mm. bliver opdaget, påpeget og testet hos kommunen.

Tilbuddet gælder i hele landet og man vil normalt møde advokaten allerede samme dag eller dagen efter, at man har kontaktet Judans tvangsfjernelse-advokater.